Ett anrikt familjeföretag i transportbranschen
Familjeföretaget Aldos Åkeri etablerades i början på 1930-talet i fiskebyn Abbekås. Det var Göran Anderssons farfar, Aldo Andersson som grundade företaget. Det är nu tredje generationen som driver åkeriet.
Göran Andersson har arbetat över 23 år i firman. Hans gedigna erfarenhet är något som borgar för kvalitet och service.
- Jag har jobbat här sedan jag fick körkort, berättar Göran. Min fru Cecilia ansvarar för ekonomin och faktureringen och totalt är vi uppemot 30 anställda på åkeriet.
- Även om företaget är väletablerat och har mycket gott renommé är vi givetvis lite oroade för framtiden med tanke på konjunkturen, men vi hoppas ändå att vi ska få behålla vår kundstock samt deras transporter, säger Cecilia.

Företaget idag inriktar sig främst på att köra livsmedel i kyl- och frystransporter. Det är den mest expansiva delen av åkeriet.
- Kyltransporter är den transportdel som växer snabbast i företaget just nu, förklarar Cecilia. Varor som inte är så känsliga för temperatur och hantering kan fraktas på annat sätt. Vi har tankar på att bygga ut en terminal med kyl- och frysmöjligheter för lagring av känsligt gods.
- Vi kör i princip allting, säger Göran. Livsmedel, färskvaror och styckegods. All styckegodstrafik kan man säga. Det enda som vi inte fraktar i dagsläget är flyttgods.

Åkeriets ursprungliga affärsidé var transporter mellan Malmö och Stockholm, men därefter har transporterna utökats till såväl Göteborg och Helsingborg som lokalt i Malmötrakten.
- Vi kör endast inrikes, förklarar Cecilia, inga transporter utomlands.
Åkeriet förfogar över ett tjugotal egna bilar. Om bilarna inte räcker till förmedlas godset ut till andra åkerier som man har nära samarbete med.
- De senaste bilarna vi köpt in har miljömotorer, berättar Göran. Vi arbetar alltid kvalitetsmedvetet och vi har också en trafiksäkerhetspolicy. Våra chaufförer är utbildade i hantering av farligt gods och vi kan erbjuda både leveranssäkerhet och generösa samarbetsformer. Våra kunder är allt från stora börsnoterade företag till enmansföretagare.

På Aldos Åkeri finns också lagringsmöjligheter. Lagerkunder hyr in sitt gods i avvaktan på omlastning och vidaretransport.
- Våra chaufförer är duktiga och kvalitetsmedvetna, avslutar Cecilia. All omlastning sker på vår egen terminal av vår personal. Vi har väldigt få transportskador och vi garanterar att godset kommer fram i rätt tid.


Aldos Åkeri AB

Bransch:
Åkeri

Telefon: 040-18 97 10
Fax: 040-18 97 09


Email:
cecilia@aldosakeri.se

Hemsida:
www.aldosakeri.se

Adress:
Aldos Åkeri AB
Skruvgatan 5
21124 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN